Zonele de Acoperire


Sector 1:

1 Mai (Ion Mihalache) , Amzei , Aviatiei , Aviatorilor , Baneasa , Banu Manta , Bazilescu , Berzei , Bucurestii Noi , Calea Grivitei , Calea Victoriei , Casa Presei Libere , Casin , Cismigiu , Damaroaia , Dinicu Golescu , Dorobanti , Expozitiei , Fantana Miorita , Floreasca , Gara Basarab , Gara de Nord , Herastrau , I.G. Duca , Iancu de Hunedoara , Iancu Nicolae , Ion Campineanu , Ionescu Sisesti , Jiului ,

Kiseleff , Magheru , Matache , Mircea Vulcanescu , Nicolae Caramfil , Pajura , Perla , Piata Chibrit , Piata Domenii , Piata Romana , Piata Victoriei , Plevnei , Poligrafiei , Polizu , Primaverii , Romexpo , Sala Palatului , Schitu Magureanu , Somesul Rece , Titulescu , Turda .

Sector 2:

Andronache , Armeneasca , Avrig , Baicului , Barbu Vacarescu , Carol I , Colentina , Dacia , Dacia , Dimitrov , Doamna Ghica , Fainari , Ferdinand , Fundeni , Gradina Icoanei , Gradina Icoanei , Grigore Moisil , Iancului , Iulia Hasdeu , Lacul Tei , Maica Domnului , Mihai Eminescu , Mosilor , Obor , Pantelimon , Piata Gemenii , Piata Rosetti , Polona , Ritmului , Socului , Stefan cel Mare , Tei , Teiul Doamnei , Tunari , Vatra Luminoasa , Vergului .

Sector 3:

1 Decembrie 1918 , 23 August , Baba Novac , Balta Alba , Barajul Dunarii , Barajul Lotrului , Bd. Basarabia , Bd. Chisinau , Bobocica , Calea Calarasilor , Camill Ressu , Campia Libertatii , Centrul Civic , Codrii Neamtului , Decebal , Delfinului , Dristor , Dudesti , Faur , Fizicienilor , Iioara , Lia Manoliu , Liviu Rebreanu , Macaralei , Matei Ambrozie , Mihai Bravu , Minis , Morarilor , Nerva Traian , Nicolae Grigorescu , Octavian Goga. , Ozana , Parc IOR , Piata Alba Iulia , Piata Muncii , Piata Universitatii , Potcoava , Prevederii , Salajan , Soseaua Garii Catelu , Theodor Pallady , Titan , Trapezului , Unirii , Universitate , Vitan .

Sector 4:

11 Iunie , Alexandru Obregia , Aparatorii Patriei , Autogara Filaret , Bagdasar – Arseni , Bd. Unirii , Bellu , Berceni , Budapesta , Budimex , Constantin Brancoveanu , Cutitu de Argint , Dimitrie Cantemir , Dimitrie Leonida , Drumul Gazarului , Emil Racovita , Eroii Revolutiei , Giurgiului , Huedin , IMGB , INML , Luica , Marasesti , Nitu Vasile , Oltenitei , Palatul Copiilor , Panselelor , Parcul Carol , Piata Covasna , Piata Norilor , Piata Progresul , Piata Resita , Piata Unirii , Pieptanari , Secuilor , Serban Voda , Sf. Ioan , Soseaua Viilor , Sura Mare , Timpuri Noi , Tineretului , Toporasi , Vacaresti , Vitan Barzesti .

Sector 5:

13 Septembrie , Antiaeriana , Calea Rahovei , Casa Poporului , Cotroceni , Dealul Spirii , Drumul Sarii , Eroilor , Ferentari , Izvor , Kogalniceanu , Margeanului , Marriott , Panduri , Parc Cismigiu , Petre Ispirescu , Piata Chirigii , Piata Geroge Cosbuc , Plevnei , Prosper , Rahova , Regina Elisabeta , Regina Maria , Rond Cosbuc , Salaj , Sebastian , Soseaua Alexandriei , Trafic Greu , Viilor , Zetari .

Sector 6:

Apaca , Apusului , Armata Poporului , Bd. Timisoara , Cocosul Rosu , Compozitorilor , Constructorilor , Costantin Brancusi , Crangasi , Dezrobirii , Dreptatii , Drumul Taberei , Favorit , Frigocom , Ghencea , Giulesti , Gorjului , Grozavesti , Iuliu Maniu , Lacul Morii , Lujerului , Militari , Moghioros , Moinesti , Orizont , Pacii , Politehnica , Preciziei , Prelungirea Ghencea , Raul Doamnei , Razoare , Regie , Romancierilor , Semanatoarea , Targu Neamt , Tricodava , Uverturii , Valea Cascadelor , Valea Ialomitei , Valea Oltului , Vasile Milea , Veteranilor , Virtutii .

Ilfov:

1 Decembrie , Afumati , Balaceanca , Balotesti , Berceni , Bragadiru , Branesti , Buciumeni , Buda , Buftea , Caldararu , Catelu , Cernica , Chiajna , Chitila , Ciofliceni , Ciolpani , Ciorogarla , Clinceni , Copaceni , Corbeanca , Cornetu , Cozieni , Dobroesti , Domnesti , Dragomiresti – Deal , Dragomiresti – Vale , Dumbraveni , Dumitrana , Fundeni , Ganeasa , Ghermanesti , Glina , Gradistea , Gruiu , Islaz , Izvorani , Jilava , Magurele , Moara Domneasca , Moara Vlasiei , Mogosoaia , Odaile , Olteni , Ordoreanu , Ostratu , Otopeni , Pantelimon , Pasarea , Peris , Petrachioaia , Petresti , Pipera , Popesti Leordeni , Rosu , Saftica , Silistea Snagovului , Sindrilita , Sintesti , Sitaru , Snagov , Stefanesti de Jos , Stefanesti de Sus , Tamasi , Tancabesti , Tanganu , Teghes , Tunari , Vanatori , Voluntari , Zurbaua .

0761.90.30.90 NON-STOP